Антхелминтични лекови

  • banner1
  • bnaner2
  • banner3
  • Banner 4
  • Banner 5
Големо претпријатие за ветеринарни лекови со сертификат за GMP, со истражување и развој, производство и продажба на ветеринарни API, препарати, претходно измешани добиточна храна и адитиви за добиточна храна.