Anthelmintic лекови

  • banner1
  • bnaner2
  • banner3
Големо претпријатие за ветеринарни лекови со сертифициран GMP, со R&D, производство и продажба на ветеринарни API, препарати, измешани гасови и адитиви за добиточна храна.