Говеда-ветеринарни лекови

  • банер 1
  • bnaner2
  • банер3
  • Банер 4
  • Банер 5
Подолу се дадени ветеринарни лекови за кои може да се препишатговеда.Овие лекови заговедадоаѓаат во различни дозирани форми, вклучувајќи орален раствор, болус, инјектирање, премикс, растворлив прашок и така натаму, популарните производи се1% ивермектинска инјекција, 5% инјекција окситетрациклин, инјекција на тилозин, инјекција со пенстреп, 2500 mg албендазол болус, мултивитаминска инјекција, 10% албендазол суспензија, Мултивитамински растворлив прав, 0,5% еприномектин се истура врз раствороти така натаму.