Живина - ветеринарни лекови

  • банер 1
  • bnaner2
  • банер3
  • Банер 4
  • Банер 5
Подолу се дадени ветеринарни лекови за кои може да се препишатживина, вклучувајќи кокошки, броли, мисирка, гулаб и др.Овие лекови заживинадојди поинакуфункции, вклучувајќилекови против паразити, лекови за респираторни заболувања, лекови за додатоци во исхраната и така натаму, популарните производи се0,1% премикс на диклазурил, 10% растворлив прашок од тиамулин фумарат, растворлив прав во ампролиум, прав за бустер од живина, бустер прашок за бироилер, 10% орален раствор на енрофлоксацин, таблета окситетрациклин од 100 мги така натаму.