Коњско-ветеринарни лекови

  • банер 1
  • bnaner2
  • банер3
  • Банер 4
  • Банер 5
Подолу се дадени ветеринарни лекови за кои може да се препишаткоњ.Овие лекови захорseдојди поинакуфункции, вклучувајќилекови против паразити, лекови за додатоци во исхраната и така натаму, популарните производи се0,4%ивермектингел црви шприц, 2,5% албендазол суспензија, 10% инјекција на декстран железои така натаму.