Овци/кози-ветеринарни лекови

  • банер 1
  • bnaner2
  • банер3
  • Банер 4
  • Банер 5
Подолу се дадени ветеринарни лекови за кои може да се препишаткоњ.Овие лекови захорseдоаѓаат во различни дозирани форми, вклучувајќи орален раствор, болус, инјектирање, премикс, растворлив прашок и така натаму, популарните производи се1% ивермектинска инјекција, LA 20% инјекција окситетрациклин, пенстреп 20/20 инјекција, 600 mg албендазол болус, мултивитаминска инјекција, суспензија левамизол+оксиклозанид, 12,5% раствор на Амитраз,прокаин пеницилин прашок за инјектирањеи така натаму.