Свинско-ветеринарни лекови

  • банер 1
  • bnaner2
  • банер3
  • Банер 4
  • Банер 5
Подолу се дадени ветеринарни лекови за кои може да се препишатсвињи или свињи.Овие лекови засвињидојди поинакуфункции, вклучувајќилекови против паразити, лекови за респираторни заболувања, лекови за додатоци во исхраната и така натаму, популарните производи сеивермектин премикс, тиамулин фумарат премикс, растворлив прашок доксициклин хиклат, 10% окситетрациклин HCL инјекција, 10% инјекција енрофлоксацин, фенбендазол+ивермектин болус, адитив за добиточна храна АЛИКЕи така натаму.